Lean-Six-Sigma

Disclaimer

Deze website is een uitgave van AMI Consultancy Group BVBA. De inhoud van deze website is met veel zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie op enig moment moet worden herzien of aangevuld. AMI Consultancy Group BVBA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website, noch op de resultaten van het gebruik van deze informatie. AMI Consultancy Group BVBA waarschuwt dat de hier voorgestelde aanpak en methodes niet toepasselijk zijn in alle gevallen. Contacteer AMI Consultancy Group BVBA voor meer informatie en deskundig advies.

AMI Consultancy Group BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschikbaarheid van de website. Enige aansprakelijkheid wegens schade door onbeschikbaarheid wordt afgewezen. AMI Consultancy Group BVBA kan op ieder moment beslissen om deze website tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.

Alle informatie op deze Website valt onder het auteursrecht van AMI Consultancy Group BVBA en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de Website van AMI Consultancy Group BVBA wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.